Private Secret Photo Vault apk

Tải về private secret photo vault cho Android

| Danh mục: Utilities

Xếp hạng 3.57143 từ 14 Bình chọn

Tải xuống và cài đặt Private Secret Photo Vault APK trên Android


Tải về - Private Secret Photo Vault + các ứng dụng như Private Secret Photo Vault


Tải về Nhà phát triển Xếp hạng Khả năng tương thích Size (MB)
Keepsafe Photo Vault:
Hide Private Photos &
Videos

Tải về - Apk Mirror 1:
Playstore Tải về →
Keepsafe 1786030 Varies with device
Private Photo Vault -
Hide Private Photos &
Videos

Tải về - Apk Mirror 1:
Legendary Software
Labs LLC
102408 Android 6.0 33M
LockMyPix Secret Photo
Vault: Hide Photos &
Videos

Tải về - Apk Mirror 1:
fourchars 234387 Android 4.4 13MPhoto Vault App - Hide
photos

Tải về - Apk Mirror 1:
Privacy Geeks 30313 Android 5.0 12M
Calculator - Photo Vault
& Video Vault hide photos

Tải về - Apk Mirror 1:
Green world inc 125371 Android 4.1 3.1M
Calculator - photo vault
Tải về - Apk Mirror 1:
FishingNet 276628 Android 4.4 11M
PhotoGuard Photo Vault:
Hide Photos Keep Safe
Lock

Tải về - Apk Mirror 1:
Cubetix Private
Photo Vault
3221 Android 5.0 8.4M
Hide Photo & Videos -
Private Pictures Vault

Tải về - Apk Mirror 1:
hopahopa apps 38472 Android 4.1 4.7M
Calculator Photo Vault:
Hide Private Pics &
Videos

Tải về - Apk Mirror 1:
Keepsafe 2530 Android 5.1 Varies with device
Clock Vault - Hide
Photos, Videos & Hide
Files

Tải về - Apk Mirror 1:
WS INFOTECH 86911 Android 4.2 11M
Photo Vault PRIVARY:Hide
Photos, Videos, Documents

Tải về - Apk Mirror 1:
fourchars 75415 Android 5.0 12M
Secret Calculator Photo
Vault: Hide Keep Safe
Lock

Tải về - Apk Mirror 1:
Cubetix Private
Photo Vault
2621 Android 5.0 8.4M
Vault - Hide Pics, App
Lock

Tải về - Apk Mirror 1:
Wafer Co. 1230122 Android 4.4 21M
Photo Vault, App Lock,
Gallery Vault, Photo
Locker

Tải về - Apk Mirror 1:
Media Tech Studioz 3639 Android 6.0 4.6M
Photo Vault - Hide
Private Pictures & Videos

Tải về - Apk Mirror 1:
Lock Secret Album 51 Android 6.0 129M

*** Phần thưởng: Thêm APK GươngApk Mirror 1: Tải về 1 →
Apk Mirror 2: Tải về 2 →Trong 4 bước đơn giản, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Private Secret Photo Vault.apk trên điện thoại của bạn sau khi bạn tải xuống xong.


Bước 1: Tải xuống Private Secret Photo Vault.apk trên thiết bị của bạn

.  


Bước 2: Cho phép ứng dụng của bên thứ ba trên thiết bị của bạn.

. Private Secret Photo Vault.apk, Đi tới Trình đơn> Cài đặt> Bảo mật> và chọn Nguồn không xác định để cho phép điện thoại cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Google Play.
Trên Android 8.0 Oreo, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của bạn cài đặt APK lần đầu tiên bạn cố gắng làm như vậy.


Bước 3: Đi tới thư mục Trình quản lý tệp / thư mục tải xuống để cài đặt tệp

Xác định vị trí Private Secret Photo Vault.apk tệp bạn vừa tải xuống.
Một khi bạn đã xác định vị trí Private Secret Photo Vault.apk file, bấm vào nó và nó sẽ bắt đầu quá trình cài đặt bình thường. Nhấn "Có" khi được nhắc về bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, hãy nhớ đọc tất cả lời nhắc trên màn hình.


Bước 4: Thưởng thức -

Private Secret Photo Vault hiện đã được cài đặt trên thiết bị của bạn.


Tệp APK có an toàn không?

Tệp APK thường an toàn như tệp .exe windows pc, điều quan trọng nhất cần lưu ý là bạn nên luôn tải xuống từ các trang web đáng tin cậy. Đừng lo. Gương của chúng tôi rất an toànItunes Tải về Gương - Private Secret Photo Vault


Tải về Nhà phát triển Xếp hạng Điểm số Phiên bản hiện tại Xếp hạng người lớn
Free Trên iTunes AppNation Ltd. 14 3.57143 1.4.0 12+


Utilities các ứng dụng như Private Secret Photo Vault
Các apks khác bằng AppNation Ltd.